Ck10 » Zakelijk
Ck10: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 10 van 15 in de rubriek Zakelijk

Zakelijk

Bestuursbevoegdheid

Hoe komt een bestuursorgaan aan zijn bevoegdheid? Alles over attributie (bevoegdheid scheppen), delegatie (bevoegdheidsoverdracht) en mandaat (machtiging). Juridisch, Bestuursrecht, 15-04-2010
Bestuurshandelingen

Bestuurshandelingen

Het openbaar bestuur verricht verschillende soorten handelingen. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende handelingen. Juridisch, Bestuursrecht, 15-04-2010
Criminaliteitspreventie

Criminaliteitspreventie

Criminaliteitspreventie is ongetwijfeld ouder dan de strafrechtspleging. In de Middeleeuwse steden gingen de stadspoorten ’s nachts dicht ter bescherming van de burgerij tegen van buiten komende dieve… Juridisch, 17-05-2012
Criminografie of beschrijvende criminologie

Criminografie of beschrijvende criminologie

Discussies over criminaliteit zijn meestal gebaseerd op vage indrukken of berichten in de media. De eerste opdracht van de criminoloog is om het waarheidsgehalte van dergelijke beweringen zo objectief… Juridisch, 15-05-2012
Criminologie: Wat is het?

Criminologie: Wat is het?

De criminaliteit is een spraakmakend onderwerp. We praten en schrijven er graag over en ook kijken we graag televisieprogramma’s over misdaad. Veel Nederlanders vinden dat het criminaliteitsniveau te… Juridisch, 07-05-2012

De personen in het Bestuursrecht

Wie is rechtssubject in het Bestuursrecht? In het kort zijn dat: de bestuursinstantie (bestuursorgaan) en de belanghebbende. Diversen, Bestuursrecht, 13-04-2010
Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie kan ook wel gezien worden als schadevergoeding toegekend naar aanleiding van het rechtmatig handelen van de overheid. De toekenning daarvan kan geschieden door de bestuursrechter en… Juridisch, Bestuursrecht, 10-06-2010
Oorspronkelijke (originaire) eigendomsverkrijging

Oorspronkelijke (originaire) eigendomsverkrijging

Originaire of oorspronkelijke eigendomsverkrijging is een wijze om eigenaar te worden van een goed. In dit geval wordt het goed niet verkregen van de vorige eigenaar, die is er niet. Bij derivatieve o… Juridisch, 12-06-2010
Overdracht van goederen

Overdracht van goederen

Overdraagbare goederen zijn onder andere: eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet. Andere rechten zijn slechts overdraa… Juridisch, 15-09-2010

Penologie: de leer van de straffen

Over de rechtvaardigingsgrond voor straffen en hun effectiviteit wordt sinds de oudheid gedacht, gesproken en geschreven. De oorsprong van de door de staat toegepaste criminele straf ligt in de behoef… Juridisch, 20-05-2012
Schrijf mee!