Ck10 » Specials » Goederenrecht

Beginselen van het goederenrecht

Beginselen van het goederenrecht In deze special ligt de nadruk op een theoretische onderbouwing van belangrijke begrippen van het goederenrecht. Het goederenrecht valt samen met het verbintenissenrecht onder het vermogensrecht. Het goederenrecht valt samen met het verbintenissenrecht onder het vermogensrecht. In het goederenrecht staat de verhouding tussen een persoon en een goed centraal.

Met betrekking tot goederenrechtelijke rechten kent de wet een gesloten systeem.

  • Geen goederenrechtelijke rechten buiten de wet
  • Afwijking is niet toegestaan, tenzij de wet dit wel uitdrukkelijk bepaalt.

De onderwerpen van deze special zijn:

  • Vermogensrecht: de basisbegrippen
  • Originaire eigendomsverkrijging
  • Genotsrechten
  • Overdracht en levering van goederen
Oorspronkelijke (originaire) eigendomsverkrijging

Oorspronkelijke (originaire) eigendomsverkrijging

Originaire of oorspronkelijke eigendomsverkrijging is een wijze om eigenaar te worden van een goed. In dit geval wordt het goed niet verkregen van de vorige eigenaar, die is er niet. Bij derivatieve o…
Overdracht van goederen

Overdracht van goederen

Overdraagbare goederen zijn onder andere: eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet. Andere rechten zijn slechts overdraa…

Vermogensrecht: de basisbergippen

In dit artikel wordt begrip vermogensrecht nader toegelicht. Vermogen is het geheel van meestal op geld waardeerbare rechten en plichten (schulden) van een rechtssubject. Vermogen is dus niet alleen e…
Wat zijn genotsrechten?

Wat zijn genotsrechten?

Beperkte rechten zijn rechten afgeleid uit een meer omvattend recht, die laatste is bezwaard met een beperkt recht. Beperkte rechten kunnen weer onderverdeeld worden in zekerheidsrechten en genotsrech…
Gepubliceerd door Ck10 op 15-09-2010, laatst gewijzigd op 12-02-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.