Ck10 » Specials » Bestuursrecht
Ck10: Informatie van A tot Z

Alles over Bestuursrecht

Het bestuursrecht is ook wel publiekrecht. Het is het geheel van rechtsregels die het handelen beheersen van overheidsorganen, die tot de uitvoerende macht behoren.
De actieve bemoeienis van de overheid is sinds het einde van de achttiende steeds meer toegenomen. Parallel aan de ontwikkelingen van decentralisatie is ook de noodzaak voor codificatie (het vastleggen van regels) voor de samenleving gegroeid. De behoefte aan rechtszekerheid is gegroeid. Mensen willen weten hoe, of en wanneer zij kunnen optreden tegen een door de overheid genomen besluit.

Helaas is dat niet zo eenvoudig te zeggen. Het Bestuursrecht bestrijkt veel rechtsgebieden en omvat vele regelingen. De algemene regels zijn gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht (afgekort Awb). Daarnaast zijn er de bijzondere regelingen zoals: het Vreemdelingenrecht, Belastingrecht, Sociale zekerheidsrecht, Ruimtelijke Ordening en Milieurecht.
De algemene regels zijn de basis voor de alle regels. Toegegeven dat de regel ‘bijzonder gaat voor algemeen’ altijd in het achterhoofd meespeelt. In deze special kan je per onderdeel meer leren over het Algemene Bestuursrecht.

In deze special is informatie over de belangrijkste begrippen en de belangrijkste jurisprudentie samengevat.

Onderwerpenlijst

 • Personen in het Bestuursrecht
 • Bestuurshandelingen
 • Bestuursbevoegdheid
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Competentie en ontvankelijkheid
 • Voorlopige voorziening
 • Handhaving
 • Bestuursprocesrecht: bezwaar, beroep, hoger beroep

Jurisprudentielijst

 • Abbb contra legem I
 • Amsterdam/Ikon
 • Brummen
 • Coffeeshop de Theepot
 • Concurrent als belanghebbende
 • Delasco
 • Gedoogverklaring Mariekerke
 • Haarlemse dakkapel
 • Handhaving Lisse
 • Kunst- en Antiekstudio Lelystad
 • Maxis en Praxis
 • Onbevoegd mandaat
 • Parlevinker
 • Paul Krugerbrug
 • Leffers-Staat I
 • Preventieve handhaving Brunssum
 • Stichting Silicose oud-mijnwerkers
 • Van Vlodrop
 • Vlissingse brandweerkosten
 • Wegafsluiting Zaandam

Bestuursbevoegdheid

Hoe komt een bestuursorgaan aan zijn bevoegdheid? Alles over attributie (bevoegdheid scheppen), delegatie (bevoegdheidsoverdracht) en mandaat (machtiging).
Bestuurshandelingen

Bestuurshandelingen

Het openbaar bestuur verricht verschillende soorten handelingen. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende handelingen.

De personen in het Bestuursrecht

Wie is rechtssubject in het Bestuursrecht? In het kort zijn dat: de bestuursinstantie (bestuursorgaan) en de belanghebbende.
Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie kan ook wel gezien worden als schadevergoeding toegekend naar aanleiding van het rechtmatig handelen van de overheid. De toekenning daarvan kan geschieden door de bestuursrechter en…
Gepubliceerd door Ck10 op 12-06-2010. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!