Ck10 » Nieuwe artikelen
Ck10: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Ck10

Victimologie of slachtofferkunde

Victimologie of slachtofferkunde

Lange tijd is aan de positie van de slachtoffer binnen de strafwetenschap nagenoeg geheel voorbijgegaan. Pas sinds de jaren zestig is er weer enige belangstelling ontstaan. Ter legitimering van de bes… Zakelijk / Juridisch, 03-06-2012

Penologie: de leer van de straffen

Over de rechtvaardigingsgrond voor straffen en hun effectiviteit wordt sinds de oudheid gedacht, gesproken en geschreven. De oorsprong van de door de staat toegepaste criminele straf ligt in de behoef… Zakelijk / Juridisch, 20-05-2012
Criminaliteitspreventie

Criminaliteitspreventie

Criminaliteitspreventie is ongetwijfeld ouder dan de strafrechtspleging. In de Middeleeuwse steden gingen de stadspoorten ’s nachts dicht ter bescherming van de burgerij tegen van buiten komende dieve… Zakelijk / Juridisch, 17-05-2012
Statische beleidsinformatie over politie en justitie

Statische beleidsinformatie over politie en justitie

In dit artikel kun je meer lezen over de strafrechtspleging. De strafrechtspleging is het geheel van rechtshandelingen door het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht met betrekking tot strafzak… Zakelijk / Juridisch, 15-05-2012
Criminografie of beschrijvende criminologie

Criminografie of beschrijvende criminologie

Discussies over criminaliteit zijn meestal gebaseerd op vage indrukken of berichten in de media. De eerste opdracht van de criminoloog is om het waarheidsgehalte van dergelijke beweringen zo objectief… Zakelijk / Juridisch, 15-05-2012
Criminologie: Wat is het?

Criminologie: Wat is het?

De criminaliteit is een spraakmakend onderwerp. We praten en schrijven er graag over en ook kijken we graag televisieprogramma’s over misdaad. Veel Nederlanders vinden dat het criminaliteitsniveau te… Zakelijk / Juridisch, 07-05-2012

Vermogensrecht: de basisbergippen

In dit artikel wordt begrip vermogensrecht nader toegelicht. Vermogen is het geheel van meestal op geld waardeerbare rechten en plichten (schulden) van een rechtssubject. Vermogen is dus niet alleen e… Zakelijk / Juridisch, 11-02-2012

Goede manieren - voorstellen en conversatie

Het is de taak van een gastvrouw of gastheer de gasten aan elkaar voor te stellen. Wat de goede gebruiken zijn bij het kennismaken met en voorstellen van mensen elkaar wordt hier uiteengezet. Mens en Samenleving / Communicatie, 15-09-2010
Overdracht van goederen

Overdracht van goederen

Overdraagbare goederen zijn onder andere: eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet. Andere rechten zijn slechts overdraa… Zakelijk / Juridisch, 15-09-2010
Omega-3 vetzuren kunnen helpen tegen depressiviteit

Omega-3 vetzuren kunnen helpen tegen depressiviteit

In dit artikel worden de uitkomsten van een nieuw onderzoek naar de werking van Omega-3 vetzuren bij mensen met een depressie behandeld. Het betreft een Canadees onderzoek. Mens en Gezondheid / Diversen, Atypische depressie, 29-06-2010
Schrijf mee!