Ck10 » Hoofdpagina » Welkom!
Ck10: Informatie van A tot Z
Welkom op mijn infoteurpagina,

Even mezelf voorstellen: ik ben 33 jaar oud en HBO jurist.

Heb je tips voor mij om over te schrijven of wat ik beter zou kunnen, dan nodig ik je uit dat vooral aan mij kenbaar te maken.

Nieuwe artikelen van Ck10

Victimologie of slachtofferkunde

Victimologie of slachtofferkunde

Lange tijd is aan de positie van de slachtoffer binnen de strafwetenschap nagenoeg geheel voorbijgegaan. Pas sinds de jaren zestig is er weer enige belangstelling ontstaan. Ter legitimering van de bes…

Penologie: de leer van de straffen

Over de rechtvaardigingsgrond voor straffen en hun effectiviteit wordt sinds de oudheid gedacht, gesproken en geschreven. De oorsprong van de door de staat toegepaste criminele straf ligt in de behoef…
Criminaliteitspreventie

Criminaliteitspreventie

Criminaliteitspreventie is ongetwijfeld ouder dan de strafrechtspleging. In de Middeleeuwse steden gingen de stadspoorten ís nachts dicht ter bescherming van de burgerij tegen van buiten komende dieve…
Statische beleidsinformatie over politie en justitie

Statische beleidsinformatie over politie en justitie

In dit artikel kun je meer lezen over de strafrechtspleging. De strafrechtspleging is het geheel van rechtshandelingen door het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht met betrekking tot strafzak…
Criminografie of beschrijvende criminologie

Criminografie of beschrijvende criminologie

Discussies over criminaliteit zijn meestal gebaseerd op vage indrukken of berichten in de media. De eerste opdracht van de criminoloog is om het waarheidsgehalte van dergelijke beweringen zo objectief…
Schrijf mee!