Ck10 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Wat zijn genotsrechten?

Wat zijn genotsrechten?

Beperkte rechten zijn rechten afgeleid uit een meer omvattend recht, die laatste is bezwaard met een beperkt recht. Beperkte rechten kunnen weer onderverdeeld worden in zekerheidsrechten en genotsrech…
Hyperfagie - overmatig eten

Hyperfagie - overmatig eten

Veel vrouwen kennen die periode in de maand voor de eigenlijk visite van oma: vreet-bui!. Je mond verandert in een eenarmige bandiet: het wil meer en meer en meer. Wat er ook ingaat, het is niet genoe…
Overdracht van goederen

Overdracht van goederen

Overdraagbare goederen zijn onder andere: eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet. Andere rechten zijn slechts overdraa…
Wat wordt verstaan onder stemmingswisselingen?

Wat wordt verstaan onder stemmingswisselingen?

Stemmingswisselingen kennen we van mensen die het ene moment heel vrolijk kunnen zijn en het andere neerslachtig. Ogenschijnlijk zonder een aanwijsbare aanleiding.
Bestuurshandelingen

Bestuurshandelingen

Het openbaar bestuur verricht verschillende soorten handelingen. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende handelingen.

Goede manieren - voorstellen en conversatie

Het is de taak van een gastvrouw of gastheer de gasten aan elkaar voor te stellen. Wat de goede gebruiken zijn bij het kennismaken met en voorstellen van mensen elkaar wordt hier uiteengezet.
Hypersomnie - overmatig slapen

Hypersomnie - overmatig slapen

Hypersomnie of overmatig slapen is een van de kenmerken van atypische depressie. Lees hier meer over hoe het wordt vastgesteld en wat je er tegen kunt doen.
Oorspronkelijke (originaire) eigendomsverkrijging

Oorspronkelijke (originaire) eigendomsverkrijging

Originaire of oorspronkelijke eigendomsverkrijging is een wijze om eigenaar te worden van een goed. In dit geval wordt het goed niet verkregen van de vorige eigenaar, die is er niet. Bij derivatieve o…
Criminografie of beschrijvende criminologie

Criminografie of beschrijvende criminologie

Discussies over criminaliteit zijn meestal gebaseerd op vage indrukken of berichten in de media. De eerste opdracht van de criminoloog is om het waarheidsgehalte van dergelijke beweringen zo objectief…
Victimologie of slachtofferkunde

Victimologie of slachtofferkunde

Lange tijd is aan de positie van de slachtoffer binnen de strafwetenschap nagenoeg geheel voorbijgegaan. Pas sinds de jaren zestig is er weer enige belangstelling ontstaan. Ter legitimering van de bes…