Ck10 » Populaire artikelen
Ck10: Informatie van A tot Z

Populaire artikelen van Ck10

Wat wordt verstaan onder stemmingswisselingen?

Wat wordt verstaan onder stemmingswisselingen?

Stemmingswisselingen kennen we van mensen die het ene moment heel vrolijk kunnen zijn en het andere neerslachtig. Ogenschijnlijk zonder een aanwijsbare aanleiding. Mens en Gezondheid / Diversen, Atypische depressie, 15-04-2010
Overdracht van goederen

Overdracht van goederen

Overdraagbare goederen zijn onder andere: eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet. Andere rechten zijn slechts overdraa… Zakelijk / Juridisch, 15-09-2010
Wat zijn genotsrechten?

Wat zijn genotsrechten?

Beperkte rechten zijn rechten afgeleid uit een meer omvattend recht, die laatste is bezwaard met een beperkt recht. Beperkte rechten kunnen weer onderverdeeld worden in zekerheidsrechten en genotsrech… Zakelijk / Juridisch, 13-06-2010

Vermogensrecht: de basisbergippen

In dit artikel wordt begrip vermogensrecht nader toegelicht. Vermogen is het geheel van meestal op geld waardeerbare rechten en plichten (schulden) van een rechtssubject. Vermogen is dus niet alleen e… Zakelijk / Juridisch, 11-02-2012
Victimologie of slachtofferkunde

Victimologie of slachtofferkunde

Lange tijd is aan de positie van de slachtoffer binnen de strafwetenschap nagenoeg geheel voorbijgegaan. Pas sinds de jaren zestig is er weer enige belangstelling ontstaan. Ter legitimering van de bes… Zakelijk / Juridisch, 03-06-2012
Bestuurshandelingen

Bestuurshandelingen

Het openbaar bestuur verricht verschillende soorten handelingen. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende handelingen. Zakelijk / Juridisch, Bestuursrecht, 15-04-2010
Criminaliteitspreventie

Criminaliteitspreventie

Criminaliteitspreventie is ongetwijfeld ouder dan de strafrechtspleging. In de Middeleeuwse steden gingen de stadspoorten ís nachts dicht ter bescherming van de burgerij tegen van buiten komende dieve… Zakelijk / Juridisch, 17-05-2012

Bestuursbevoegdheid

Hoe komt een bestuursorgaan aan zijn bevoegdheid? Alles over attributie (bevoegdheid scheppen), delegatie (bevoegdheidsoverdracht) en mandaat (machtiging). Zakelijk / Juridisch, Bestuursrecht, 15-04-2010
Hyperfagie - overmatig eten

Hyperfagie - overmatig eten

Veel vrouwen kennen die periode in de maand voor de eigenlijk visite van oma: vreet-bui!. Je mond verandert in een eenarmige bandiet: het wil meer en meer en meer. Wat er ook ingaat, het is niet genoe… Mens en Gezondheid / Diversen, Atypische depressie, 16-04-2010
Oorspronkelijke (originaire) eigendomsverkrijging

Oorspronkelijke (originaire) eigendomsverkrijging

Originaire of oorspronkelijke eigendomsverkrijging is een wijze om eigenaar te worden van een goed. In dit geval wordt het goed niet verkregen van de vorige eigenaar, die is er niet. Bij derivatieve o… Zakelijk / Juridisch, 12-06-2010
Schrijf mee!